Meer info op Uitvaartvlaanderen.be

Vanaf heden zal er meer informatie op Uitvaartvlaanderen.be® te vinden zijn.  Enkele kleine websitesan de Uitvaartsites.be groep, zoals Bloemenenkransen.be en Kerkhofvlaanderen.be zullen volledig in Uitvaartvlaanderen.be® geïntegreerd worden.  Hiermee kan de bezoeker van Uitvaartvlaanderen.be® nog meer informatie vinden op één website.